1. Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet, dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren. Dit kan binnen 8 werkdagen na verzending van de bestelling. Buiten deze termijn kunnen wij geen retouren meer aanvaarden.
  2. Indien de klant de artikelen binnen de toegestane termijn retourneert, dan zorgt InMind voor terugbetaling binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending van het door de klant aan InMind betaalde bedrag. Indien de gehele bestelling retour gezonden wordt, worden de kosten van verzending door InMind van de creditnota afgetrokken.
  3. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien: 1) De artikelen beschadigt cq gedragen zijn door de klant. 2) De klant een artikel zelf heeft proberen te herstellen. 3) De artikelkaartjes niet meer aan de artikelen zitten. 4) de artikelen zich niet meer in dezelfde staat bevinden dan tijdens de aflevering.
  4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Franco retourzendingen of retourzendingen die niet zijn aangemeld, worden niet in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan de klant teruggezonden. De verzendkosten worden dan ingehouden.
  5. Bij een eventuele vermissing van een retourzending is de verantwoording in zijn geheel voor de klant.
  6. Bij retourneren zijn de verzendkosten en het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant.
  7. Bij ruiling zal InMind eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen.
  8. Artikelen met een korting van 30% of hoger kunnen niet worden geruild of geretourneerd.