Algemene voorwaarden


Onderstaande tekst is van toepassing op alle E-commerce activiteiten- en transacties van http://www.inmind.nl/
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van InMind

1. Toepassing

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen InMind en de klant.
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
3. Als er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen InMind) om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
4. Door het gebruik van de internetsite van InMind en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.
5. InMind heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van InMind zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. InMind heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is.
2.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van InMind is verstuurd.
3. Klant en InMind komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van InMind gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden bewijs.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
2. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
4. De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra de klant een artikel plaatst in het winkelwagentje.
5. InMind kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van zet-, type en/of programmeer- of programmafouten in de website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Betaling

1.Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. IDEAL; Visa of Mastercard. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
2. Alle gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die InMind als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van de klant.

5.Aflevering/levertijd

1. InMind streeft ernaar om binnen 2 dagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. InMind is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
2. InMind is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
3. InMind zorgt voor bezorging per TNT Pakketpost. Deze bestellingen zijn altijd traceerbaar.
4. InMind is niet verantwoordelijk voor door TNT Post zoek geraakte pakketjes.
5. InMind is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor InMind.
6. Verzendkosten: Als je een bestelling plaatst die groter is dan € 75,-, dan rekenen wij GEEN verzendkosten. Bij bestellingen tot € 75,- betaal je altijd slechts € 6,95. Deze service geldt voor alleen voor verzendingen binnen Nederland. Buiten Nederland hanteren wij een standaard toeslag van € 8,-. Alle bestellingen worden bovendien verzekerd verzonden via TNT.

6. Ruilen en Retourneren

1. Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet, dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren. Dit kan binnen 8 werkdagen na verzending van de bestelling. Buiten deze termijn kunnen wij geen retouren meer aanvaarden.
2. Indien de klant de artikelen binnen de toegestane termijn retourneert, dan zorgt InMind voor terugbetaling binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending van het door de klant aan InMind betaalde bedrag. Indien de gehele bestelling retour gezonden wordt, worden de kosten van verzending door InMind van de creditnota afgetrokken.
3. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien: 1) De artikelen beschadigt cq gedragen zijn door de klant. 2) De klant een artikel zelf heeft proberen te herstellen. 3) De artikelkaartjes niet meer aan de artikelen zitten. 4) de artikelen zich niet meer in dezelfde staat bevinden dan tijdens de aflevering.
4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Franco retourzendingen of retourzendingen die niet zijn aangemeld, worden niet in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan de klant teruggezonden. De verzendkosten worden dan ingehouden.
5. Bij een eventuele vermissing van een retourzending is de verantwoording in zijn geheel voor de klant.
6. Bij retourneren zijn de verzendkosten en het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant.
7. Bij ruiling zal InMind eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen.
8. Artikelen met een korting van 30% of hoger kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

7. Voorraad

De voorraad van de webshop wordt meteen automatisch bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. InMind zal in dit geval z.s.m voor terugbetaling zorgdragen.

8. Schadevergoeding

1. InMind kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9. Privacy

1. De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van InMind. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor eigen doeleinden, deze worden niet verstrekt aan derden.

Voor vragen, klachten en opmerkingen kunt u contact opnemen met:
InMind

Schoenmakersstraat 7
3841 BB Harderwijk
info@inmind.nl

Tel. 0341-260829